Bonus-Malus

Bonus/Malus

Sistemul bonus-malus reprezintă un sistem prin care:

  • asiguraţii care nu înregistrează daune pe poliţele RCA încheiate beneficiază de reducerea primei de asigurare (bonus);
  • asiguraţii care au înregistrat daune pe poliţele RCA încheiate sunt penalizaţi, respectiv se aplică o majorare a primei de asigurare (malus).

Sistemul se aplică în România:

  • pentru asiguraţi persoane fizice, pentru poliţe emise începând cu anul 2010;
  • pentru asiguraţi persoane juridice, pentru poliţe emise începând cu anul 2012.

Malusul, respectiv penalizarea, se aplică pentru daunele care au fost plătite în baza poliţelor de asigurare RCA încheiate de proprietarul vehiculului respectiv, indiferent cine a condus vehiculul şi indiferent de data când s-a petrecut accidentul.

Baza de date CEDAM

Dacă nu mai ştiţi unde aţi asigurat un vehicul în ultimii 5 ani, puteţi verifica acest lucru în baza de date CEDAM. Tot în CEDAM mai puteţi verifica şi ce daune au fost plătite pe poliţa dumneavoastră de asigurare.

Orice persoană fizică ori juridică are posibilitatea de a verifica existenţa poliţelor RCA, precum şi istoricul de daune înregistrat în baza de date CEDAM pentru propriul vehicul, accesând adresa de web http://cedam.csa-isc.ro, ori poate solicita aceste informaţii direct asigurătorului la care se doreşte încheierea poliţei RCA.

Informaţii suplimentare cu privire la daunele înregistrate puteţi obţine de la asigurătorul la care aţi fost asigurat şi care a înregistrat informaţia în CEDAM.

Asigurătorii au obligaţia de a vă furniza, în termen de 15 zile de la solicitare, un certificat de daunalitate pentru ultimii 5 ani de relaţii contractuale.

Atunci când nu aţi înregistrat daune, acest certificat de daunalitate vă este util şi în situaţia în care vă mutaţi în străinatate, la încheierea cu bonus a asigurării RCA în noua ţară de domiciliu.

Atenţie la corectitudinea datelor!

Pentru a beneficia de o aplicare a sistemului bonus-malus conformă cu legislaţia este important să verificaţi acurateţea datelor înscrise în poliţele de asigurare încheiate şi, totodată, să înştiinţaţi asigurătorul cu privire la eventualele modificări ale informaţiilor completate.

Eventualele erori privind datele menţionate în poliţa de asigurare pot fi corectate doar de către asigurătorul care a emis poliţa de asigurare şi a transmis datele în baza de date CEDAM. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este doar administrator al acestei baze de date, astfel încât nu poate corecta sau modifica datele.

În situaţia în care, din motive tehnice, baza de date CEDAM nu poate fi interogată sau datele oferite sunt în neconcordanţă cu situaţia reală, puteţi solicita asigurătorului la care intenţionaţi să vă reînnoiţi poliţa RCA încheierea acestei asigurări pe baza documentelor puse la dispoziţie de dumneavoastră (copii ale poliţelor anterioare, documentele vehiculului, certificat de daunalitate emis de asigurători etc.).

Mai multe vehicule, un singur proprietar

În situaţia în care o persoană fizică ori juridică deţine în propietate mai multe vehicule, aplicarea sistemului bonus-malus se face individual pentru fiecare vehicul în parte.

Transferul clasei pe un vehicul nou

În cazul în care vindeţi un vehicul şi cumpăraţi altul nou, puteţi solicita asigurătorului dumneavoastră RCA trecerea bonusului de pe vechiul vehicul pe cel nou, acest lucru putându-se realiza în condiţiile în care prezentaţi documente justificative.

Mod de aplicare

Clasa de bonus-malus ce se aplică la încheierea asigurării se stabileşte pornind de la clasa deţinută pe ultima poliţă de asigurare.

În situaţia în care nu sunt identificate daune plătite, se aplică o reducere astfel:

  • o clasă pentru poliţele încheiate pe perioada de 6 luni;
  • două clase pentru poliţele de asigurare încheiate pe perioada de un an.

În situaţia în care sunt identificate daune plătite modul de aplicare al malusului este cel de mai jos:

Clasa bonus-malus pe vechea poliţă Clasele de bonus-malus pe noua poliţă în funcţie de daunele plătite
o daună două daune 3 daune şi mai multe
B14 B10 B7 B4
B13 B9 B6 B3
B12 B8 B5 B2
B11 B7 B4 B1
B10 B6 B3 B0
B9 B5 B2 M1
B8 B4 B1 M2
B7 B3 B0 M3
B6 B2 M1 M4
B5 B1 M2 M5
B4 B0 M3 M6
B3 M1 M4 M7
B2 M2 M5 M8
B1 M3 M6 M8
B0 M4 M7 M8
M1 M5 M8 M8
M2 M6 M8 M8
M3 M7 M8 M8
M4 M8 M8 M8
M5 M8 M8 M8
M6 M8 M8 M8
M7 M8 M8 M8
M8 M8 M8 M8


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/x23asigi/public_html/wp-includes/functions.php on line 3413