Noul proiect de lege pentru RCA. Acestea sunt principalele modificari

 

Proiectul de lege solicitat de asociația transportatorilor (FORT), reprezentanții SERVICE-urilor auto și a sindicatelor din transport s-a întors ieri din nou in curtea ASF-ului.

Iată ce modificări au cerut acestia:

 

Art. 4. – Încheierea contractului RCA (1) Contractul RCA se încheie pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul RCA se poate încheia pe o perioadă mai mică de o lună în următoarele situații: a) pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative;
4
b) pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile; c) pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile. (3) Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat și asigurătorul RCA; contractul RCA produce efecte şi în cazul în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit între asigurat/contractant/utilizator şi asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu şi-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA conform art. 7 alin. (3); contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate. (4) Asigurarea RCA produce efecte în baza prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, precum și a încheierii contractului RCA între asigurat și un asigurător RCA; dovada asigurării RCA rezultă din emiterea contractului RCA, inclusiv prin mijloace electronice, conform reglementărilor A.S.F.. (5) Părțile pot conveni și includerea altor clauze suplimentare față de cele stabilite prin prezenta lege și prin reglementările emise de A.S.F în aplicarea acesteia, cu excepția celor care restricţionează drepturile persoanei prejudiciate. (6) Asiguratul se obligă să plătească prima de asigurare asigurătorului RCA, iar asigurătorul RCA se obligă ca la producerea riscului asigurat să plătească despăgubirea terţului prejudiciat, în condițiile legii și ale contractului. (7) La încheierea contractului RCA, precum și pe parcursul derulării acestuia, asiguratul are obligația să permită asigurătorului RCA accesul în baza de date CEDAM la evidența accidentelor și a cererilor de despăgubire anterioare și să furnizeze informațiile solicitate de asigurătorul RCA pentru evaluarea riscului și calculul primei de asigurare, stabilite prin reglementări ale A.S.F. (8) Răspunderea asigurătorului RCA începe: a) din ziua următoare celei în care expiră valabilitatea contractului RCA anterioare, pentru asiguratul care își îndeplinește obligația încheierii asigurării cel mai târziu în ultima zi de valabilitate a acesteia; b) din ziua următoare celei în care s-a încheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabilă la momentul încheierii asigurării; c) din momentul eliberării contractului RCA, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a autorizației provizorii de circulație sau a înmatricularii/înregistrării vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmează să fie înmatriculate/înregistrate. (9) În situația în care informaţiile furnizate de asigurat sunt nereale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată şi modificată de asigurătorul RCA după notificarea prealabilă a asiguratului. (10) În cazul prevăzut la alin. (9) dacă asiguratul nu își exprimă acordul cu privire la modificarea condițiilor contractuale, acesta poate denunța contractul RCA în termen de 20 de zile de la data primirii notificării. (11) Pentru menținerea clasei de bonus/malus, prin contractul RCA părţile pot conveni posibilitatea răscumpărarii, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asigurătorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate.
Art. 5. – Contractul RCA (1) Contractul RCA conţine informaţii privind: numărul şi data contractului, părţile contractului RCA, perioada de valabilitate, limitele maxime de răspundere stabilite de către
5
asigurătorul RCA, prima de asigurare, numărul ratelor, scadența ratelor, intermediarul, clasa bonus-malus, numărul de înmatriculare/înregistrare și numărul de identificare al vehiculului şi statele în care acest document are valabilitate. (2) Asigurătorii RCA solicită informaţiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă şi verifică corectitudinea informaţiilor privind datele de identificare şi tehnice ale vehiculului, datele proprietarului/utilizatorului acestuia. (3) Asigurătorii RCA îşi asumă răspunderea pentru toate contractele RCA şi pentru erorile sau omisiunile apărute la emiterea contractelor RCA fie direct, fie prin intermediarii în asigurări, definiți conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele: a) pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 1.000.000 euro; b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 5.000.000 euro. (5) Limitele de răspundere sunt revizuite din 5 în 5 ani, în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizaţi ai preţurilor de consum și sunt prevăzute în reglementările A.S.F.. (6) Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizarii vehiculului; în situația producerii riscului pe perioada suspendarii contractului RCA, asiguratorul este obligat la plata despăgubirii, acesta având drept de regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului; procedura suspendării se stabilește prin reglementări comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor și A.S.F.. (7) Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poate adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unități reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere care ar putea să-i influenţeze opţiunea.

 

 

Pentru mai multe detalii despre acest proiect le poți afla descărcând acest fisier ==> Proiect de lege RCA_apr_2016

 

logo_jpg

Distribuie pe Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Comments are closed.


Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /home/x23asigi/public_html/wp-includes/functions.php on line 3413